FORGOT YOUR DETAILS?

Inschrijfformulier

CURSIST
WERKGEVER: (indien van toepassing)
KORTE INTAKE:
Opmerkingen:
1. Met het invullen en ondertekenen van dit inschrijvingsformulier verklaar ik met de algemene voorwaarden en het cursusreglement van Stichting Onderwijsmarkt Nederland bekend en akkoord te zijn gegaan.
2. Elk onderdeel waaronder Stichting Onderwijsmarkt Nederland zijn projecten en cursussen organiseert, is een officieel onderdeel van Stichting Onderwijsmarkt Nederland. Op alle bedrijfsmatige handelingen en overeenkomsten met de derden namens deze onderdelen zijn dan ook de Algemene voorwaarden, cursusreglement en privacyverklaring van Stichting Onderwijsmarkt Nederland van toepassing.
3. De ingeschrevene ( invuller ) verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld.
4. Voor het inschrijven van een cursist onder 18 jaar dient een ouder of voogd mee te tekenen.
5. Uw gegevens en persoonlijke informatie worden vertrouwelijk behandeld. Ze zullen met welk doel dan ook niet aan derden worden doorgegeven.
CURSIST
OUDER: (indien van toepassing)
KORTE INTAKE:
Opmerkingen:
1. Met het invullen en ondertekenen van dit inschrijvingsformulier verklaar ik met de algemene voorwaarden en het cursusreglement van Stichting Onderwijsmarkt Nederland bekend en akkoord te zijn gegaan.
2. Elk onderdeel waaronder Stichting Onderwijsmarkt Nederland zijn projecten en cursussen organiseert, is een officieel onderdeel van Stichting Onderwijsmarkt Nederland. Op alle bedrijfsmatige handelingen en overeenkomsten met de derden namens deze onderdelen zijn dan ook de Algemene voorwaarden, cursusreglement en privacyverklaring van Stichting Onderwijsmarkt Nederland van toepassing.
3. De ingeschrevene ( invuller ) verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld.
4. Voor het inschrijven van een cursist onder 18 jaar dient een ouder of voogd mee te tekenen.
5. Uw gegevens en persoonlijke informatie worden vertrouwelijk behandeld. Ze zullen met welk doel dan ook niet aan derden worden doorgegeven.
CURSIST
OUDER: (indien van toepassing)
KORTE INTAKE:
Opmerkingen:
1. Met het invullen en ondertekenen van dit inschrijvingsformulier verklaar ik met de algemene voorwaarden en het cursusreglement van Stichting Onderwijsmarkt Nederland bekend en akkoord te zijn gegaan.
2. Elk onderdeel waaronder Stichting Onderwijsmarkt Nederland zijn projecten en cursussen organiseert, is een officieel onderdeel van Stichting Onderwijsmarkt Nederland. Op alle bedrijfsmatige handelingen en overeenkomsten met de derden namens deze onderdelen zijn dan ook de Algemene voorwaarden, cursusreglement en privacyverklaring van Stichting Onderwijsmarkt Nederland van toepassing.
3. De ingeschrevene ( invuller ) verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld.
4. Voor het inschrijven van een cursist onder 18 jaar dient een ouder of voogd mee te tekenen.
5. Uw gegevens en persoonlijke informatie worden vertrouwelijk behandeld. Ze zullen met welk doel dan ook niet aan derden worden doorgegeven.
CURSIST
BEDRIJF
KORTE INTAKE:
Opmerkingen:
1. Met het invullen en ondertekenen van dit inschrijvingsformulier verklaar ik met de algemene voorwaarden en het cursusreglement van Stichting Onderwijsmarkt Nederland bekend en akkoord te zijn gegaan.
2. Elk onderdeel waaronder Stichting Onderwijsmarkt Nederland zijn projecten en cursussen organiseert, is een officieel onderdeel van Stichting Onderwijsmarkt Nederland. Op alle bedrijfsmatige handelingen en overeenkomsten met de derden namens deze onderdelen zijn dan ook de Algemene voorwaarden, cursusreglement en privacyverklaring van Stichting Onderwijsmarkt Nederland van toepassing.
3. De ingeschrevene ( invuller ) verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld.
4. Voor het inschrijven van een cursist onder 18 jaar dient een ouder of voogd mee te tekenen.
5. Uw gegevens en persoonlijke informatie worden vertrouwelijk behandeld. Ze zullen met welk doel dan ook niet aan derden worden doorgegeven.
TOP